Jesteś tutaj

Jak do nas dołączyć?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia wydawana jest przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie rodzic/ prawny opiekun składa wniosek o wydanie opinii.


Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza. Ponadto do wniosku można dołączyć opinię na temat funkcjonowania poznawczego i emocjonalno- społecznego dziecka opracowaną przez wychowawcę oddziału przedszkolnego, jeżeli do niego uczęszcza lub psychologa.


Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju?

  • zgłosić się do poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  • wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
  • zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie,
  • po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do sekretariatu OREW.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal